10:02:00

بازدیدامروز936
بازدیددیروز:1860
بازدید این ماه:936
بازدیدکل:1618759

جاذبه زمین سیب را به زمین زد و جاذبه سیب آدم را به زمین زد

عاقبت دل دادن به هر جاذبه ای به غیر از خدا سقوط است.

 

نقشه آنلاین شهر قدس